Agenda

Het bestuur van Stichting “de Bergkristal” heet u van harte welkom op de openbare avonden.


Zoals gebruikelijk bij bijeenkomsten zijn er enkele regels die voor iedereen gelden. Wij gaan ervan uit dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.


• Wij verzoeken u vóór 20.00 uur in de zaal aanwezig te zijn.


• In de zaal mag niet meer gerookt worden zoals in de hele horeca tegenwoordig.


• Het gebruik van consumpties en/ of toilet: graag vóór 20.00 uur,

   tijdens de pauze of na de openbare avond.


• Wij verzoeken u uw GSM uit te schakelen.


• Het medium kan helaas maar een bepaald aantal bezoekers benaderen.


• Bij openbare avonden slechts één voorwerp per persoon inleveren.


• Het medium niet aanspreken in de pauze en na de openbare avond, tenzij het medium een afspraak met u maakt.


• Het praten of fluisteren tijdens een sessie is zeer hinderlijk voor het medium.


• Wat het medium u vertelt is voor haar of zijn verantwoordelijkheid.

Het medium heeft contact met haar of zijn begeleider(ster).

De verstrekte informatie is voor anderen niet altijd nader toe te lichten.


• U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de door u neergelegde voorwerpen tijdens psychometrische optredens (sieraden, foto's etc.).

Noch de Bergkristal, noch de optredende paragnost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal, beschadiging of door welke oorzaak dan ook.


Hebt u nog vragen?

Stel deze gerust aan een van de aanwezige bestuursleden van Stichting “de Bergkristal”.


Wij wensen u een leerzame en prettige avond toe.

Programma 2019


Openbare Avonden




________________________________________________



Momenteel zijn er geen avonden gepland

vanwege onze opheffing


________________________________________________




________________________________________________



wordt nog bekend gemaakt

Paranormale Beurs

in De Raayberg

Antwerpsestraatweg 267

4624 JH Bergen op Zoom


Er zullen meer dan 30 mediums zijn en u kunt kennismaken met o.a.

Automatisch schrift en healing, Magnetiseren, tarot, wastekenen, reiki, koffiedik lezen, Paragnosten, pendelen, psychometrie, etc.

 

 

Entreeprijs € 7,-


De zaal is om 11.00 uur open.


________________________________________________

________________________________________________



© 2005/2015 De Bergkristal - Designed by TdV