De boer op


Als je familie al eeuwen boert en daardoor iets leuks heeft opgebouwd dan laat je dat niet zomaar los. Boeren zijn iedere dag in de weer en vaak ook nog zonder vakantie vanwege de zorg voor de dieren of het vele werk. Ik kom uit een van oudsher agrarisch dorp dat inmiddels is verstedelijkt. 


Met lede ogen zie ook die verstedelijking aan omdat daarmee al veel natuurschoon is verdwenen en daarvoor in de plaats veel stikstof, beton en stenen. Ook logeerde ik in Noord Holland als jongen bij de boeren. Dat was geen logeren maar direct keihard je handen uit de mouwen steken en zondags om 5 uur op want om 7 uur moest je in de kerk zijn nadat de dieren nog even verzorgd waren. 


Achteraf is het allemaal wel een leuke herinnering, ondanks die snikhete middag dat ik daar met een koe aan een touw een paar kilometer moest lopen om naar de stier gebracht te worden. Hier heb je 15 gulden want hij had ook nog wat tegoed, zei de boer “en zeg vooral dat ie ze goed moet volpompen want de vorige keer is het niet goed gegaan”, grijnsde hij, die aan mijn onnozele gezicht zag dat ik het nog niet helemaal begreep. Ja dat kwartje viel ter plekke bij de stier wel. 


De Nederlandse boer heeft in de loop der jaren sinds die tijd best wel een evolutie meegemaakt die zijn weerga niet kent. Zeker door alle Europese afspraken die buiten hem om werden gemaakt met alle onlogische maatregeltjes en politieke afspraken die boven hun hoofd werden uitgevoerd. Er werd van alles afgedwongen. Ook hun dure leningen bij de Boerenleenbank, nu, dankzij de boeren, de machtige Rabobank wiens giga dure hoofdkantoor ik nog telkens fotografeer als ik weer eens in Utrecht kom.


De boer is van nature ook altijd gezagsgetrouw geweest en vaderlandslievend, vaak ook gelovig. Kortom, wat er nu gebeurt druist eigenlijk ook tegen de natuur van de boer in. En dat begrijpen de jongens en meisjes in hun nette pakken op het Binnenhof nou juist niet helemaal. Ze hebben een andere (verborgen) agenda. Nu zorgt die boer niet alleen voor ons eten maar exporteren (dankzij die escalatie in de EU begonnen met Sicco Mansholt die destijds daarvoor werd aanbeden) ook een flinke portie naar het buitenland. Heel veel geld waar dus fiks veel belastinggeld ook weer over wordt geheven en ook voor veel werkgelegenheid wordt gezorgd. De werkgelegenheid die op zijn beurt ook weer veel oplevert voor de schatkist. 


Een schatkist die jammer genoeg wordt beheerd door een stel Sinterklazen en een minister van Financiën die op haar eindcijferlijst van haar Gymnasium Alpha opleiding een 4 wist te scoren voor Wiskunde. En al die jongens en meisjes daar liegen er wat op los en als ze het niet kunnen bolwerken ruilen ze gewoon elkaars functie af en zien we b.v. opeens een minister van Volksgezondheid verstand van huizen en woningbouw krijgen terwijl hij vroeger voor de klas stond.


En zo zijn er meer van die toneelspelers die elkaars rol wel even overnemen en zien we Maarten van Rossum opeens lid worden van D66 omdat de media natuurlijk ook indringend gevoed moet worden met positiviteit voor de huidige jongens en meisjes. En allemaal gaan ze er aan voorbij dat deze giga-geldverslindende hobbyisten in de media en de politiek de zuur verdiende centjes van de boeren en het bedrijfsleven opsouperen met de meest onzinnige doelstellingen. 


Alleen al het feit dat als je als boer aan de grens in Nederland bent gevestigd en je zet 10 stappen op je klompen in Duitsland er opeens hele andere dingen gaan gebeuren. En zonder in de details te treden zien we hele andere wetgeving, hele andere (benzine)prijzen, hele andere stikstof-normen en bovendien kan niemand van die jongens en meisjes die boeren vertellen hoeveel stikstof er op zijn landje zal gaan vallen en op die van zijn buurman in Duitsland. Kortom, iedereen is er ondertussen wel achter gekomen dat het hier om een ordinaire roof gaat van het bezit en het leven van de boer. Met als nekslag dat ie verplicht zal zijn nooit meer te mogen boeren. Een regelrecht beroepsverbod!


Nu nemen we even een jankende automobilist die in zijn nette pakkie om 9 uur op kantoor moet zijn of naar zijn schooltje rijdt om daar als onderwijzer te fungeren. Of de milieuactivist die met een rood hoofd van de stikstof nog even een vakantie tussendoor had geboekt (ja het gaat slecht in Nederland) en zich in die lange rij op Schiphol wilde voegen om met dat vliegtuig nog even een paar extra kilootjes stikstof in het milieu uit te werpen. Al die schreeuwlelijken die moord en brand gillen omdat er wat trekkers en balen hooi zich op de A1 bevinden, die door niet-boeren ook nog eens aangevuld worden met allerhande rotzooi en de fik erin steken. Of mevrouw Van der Wal staat te janken om haar kinderen terwijl die achter haar rug staan te dansen en te springen met een lachend gezicht. Of madam Kaag die meehuilt omdat er een onverlaat door haar riante straat liep met een fakkeltje en aanbelde voor een gesprek. Ja dan komt het ook even dichtbij, uiteraard minder dan die greep in het privé van die hardwerkende boer die gewoon wordt afgeslacht. Nu gaat het OM bij monde van opperbaas Van der Burg ook nog proberen te bewijzen om die brandstichters op te pakken, zei hij stoer. Dat kan hij makkelijk zeggen want jaarlijks blijven er 10 duizenden onbehandelde aangiften van de burgers in de bureauladen van die evenzo stoere politie liggen.  Maar de camerabeelden mag hij niet gebruiken uit oogpunt van de privacy wetgeving. Dus ook die wet gaat binnenkort op de schop omdat het OM en de politie zitten te miauwen en graag de lakei van Rutte en Kaag zijn in plaats van de burgers.  


Nu zijn ze de laatste 2 jaar sinds Corona toch al aardig aan het rauzen geweest met de wetgeving en hebben de jongens en meisjes zich de ene na de andere bevoegdheid aan zichzelf toegeëigend ten koste van de rechtszekerheid van de burgers. Ook wil men nu zelfs asielzoekers in particuliere woningen gedwongen huisvesten waarvoor zij 40 jaar hypotheeklasten hebben betaald en velen daar krom voor hebben gelegen en zelfs niet op vakantie konden gaan. Hebben dat ook vaak als pensioenvoorziening. En nog steeds zijn de jongens en meisjes niet tot besef gekomen dat het dichtst bevolkte land van de wereld vol is gelopen en even een slagboom bij de grens omlaag moet.


Ook dát zien de boeren gebeuren dat de door hun opgebrachte miljarden wegvloeien naar doelen die alleen maar bodemloze putten zijn en asielzoekers met hun telefoontje in de hand liggen te luieren en klagen over de wifi verbinding en het eten. 


En dan komt er een ambtenaar aan de poort bij de boer met de boodschap of hij/zij even moet “weg weze” met zijn vervuilende werkzaamheden. Was dat maar het enige, maar hij moet ook zijn koeien opruimen en zijn eeuwenoude bezit inleveren. Waar grondrechten overboord worden gegooid en het water inmiddels tot aan de lippen staat van die boer. Die in paniek raakt en zijn droom en leven naar de gallemiezen ziet gaan door onwetende jongetjes en meisjes. Zijn vakmanschap en liefde van de natuur teloor gaat, omdat onwetenden het wel even beter weten. Hoe zou het zijn als de politie een cordon legt rond het Binnenhof en al die jongetjes en meisjes op maandagmorgen 10 uur (aankomsttijd) beet pakken met de mededeling: “De toegang is u ontzegd, lever dat mooie koffertje maar in en weg weze hier. Meld je maar bij het arbeidsbureau (dat niet meer bestaat) en zoek de afdeling “Omscholing” en ga daarna de boer op en zoek een baantje, desnoods in de horeca! ”.


Eddie

Geweldsmonopolie behoort toe aan de staat 

LIVE  RADIO  SUNLITE

copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024