Welcome to Eddie

always in extasedoor Eddie Baantjerij


interim wethouder, kandidaat burgemeester,

politiek bestuurder van formaat, mensenkenner

van formaat en voorstander van een feestgemeente

LIVE  RADIO  SUNLITE

Schrijvers opgepakt tijdens Boekenbal


AMSTERDAM. Dinsdagavond zijn door de waterpolitie Hollands Midden
twee schrijvers opgepakt tijdens het jaarlijkse boekenbal. De twee zouden
gehandeld hebben in gestolen kreeften, krabben en Rijnse garnalen.
Ook bleken de twee verdachten verscheidene fuiken te hebben uitgezet in de Rijn
bij Leiderdorp om paling te vangen. Deze verkochten zij door aan een nabijgelegen
restaurant aan de Hoofdstraat in die plaats. Sinds het verdrag inzake de
bescherming van de Rijn in 1999 van kracht werd, bleek dat er in deze rivier
de laatste jaren weer de rode kreeft en koningskrab was gesignaleerd.
Hoewel het verboden is deze vissoorten in beschermd gebied te vangen waren
de daders ervan overtuigd dat visvangst van dit soort vrijelijk kon geschieden. 

Behulpzame familieleden uit een beroemd vissersgeslacht hadden de twee uitgelegd hoe de beestjes gevangen moesten worden. Omdat de financiële situatie van het Boekenbal de laatste jaren steeds nijpender was geworden besloot de directie uit te zien naar goedkopere alternatieven om het bourgondisch karakter van het bal in stand te kunnen houden. Tijdens dit bal wordt jaarlijks een rijkelijk visbuffet geserveerd aan de honderden schrijvers en genodigden.


De twee verdachten hadden hun (visserij)diensten aangeboden om het Boekenbal van de ondergang te redden. Om de vrijwillige activiteiten toch lonend te maken werd besloten extra palingfuiken te plaatsen. Omdat de twee pseudo vissers de fuiken niet goed hadden geschord waren zij beiden in het water gevallen. De volgepropte zakken kreeft en krab die reeds op de
kant voor vervoer waren klaargezet en bestemd voor de catering van het Boekenbal
wisten zij ondanks het gure weer toch naar het jaarlijks evenement mee te nemen.
De politie kwam hen op het spoor door de natte voetsporen te volgen die uiteindelijk
op het Boekenbal eindigden. Zo kon op heterdaad de heer C.H. te L. en zijn vrouwelijke
trawant mevrouw M.B. te A. alsnog op heterdaad worden aangehouden.

De twee zijn in verzekerde bewaring gesteld waar zij een nachtje kunnen opdrogen.
De officier van justitie besloot ook het snelrecht toe te passen zodat beide schrijvers
binnenkort weer naar huis kunnen om zich te wijden aan hun literaire bezigheden
en een bezoekje aan de wasserette.

Hij legde hen voorts een boete van 1200 euro op en 40 uur taakstraf.
De taakstraf bestaat uit het gratis garnalen pellen in Marokko voor de vrouwelijke
dader en netten boeten in de Scheveningse haven voor de mannelijke medeplichtige.
Ook werden zij verplicht alsnog de leges voor een visvergunning te voldoen.Eddie

copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024