Welcome to Eddie

always in extasedoor Eddie Baantjerij


interim wethouder, kandidaat burgemeester,

politiek bestuurder van formaat, mensenkenner

van formaat en voorstander van een feestgemeente

LIVE  RADIO  SUNLITE

Mobiele Eenheid


Jawel, ik heb vorige week een plaatselijke Mobiele Eenheid opgericht en zondag heb ik in de Dorpskerk de eed afgenomen van de twaalfde medewerker. Hij was tevens de laatste uit de rij van sollicitanten die ik de afgelopen maanden naar het gemeentehuis liet paraderen. Het was een klus, maar het is gelukt. Ook in Leiderdorp kunnen we nu met een gerust hart gaan slapen, veilig op straat lopen en hebben belastingontduikers geen schijn van kans meer. Aha, da’s ouwe koek. Niks daarvan. Mijn Mobiele Eenheid rukt ook uit naar telefonerende bijstandsmoeders die in de Dreven en Schansen geplaagd worden door brute bouwvakkers die de woningen opknappen en ze tegelijk vernielen. 


Ook heb ik geen medelijden met de poepende bewoners zelf, die in het openbaar op de emmers aan de Schansen en Dreven hun behoefte zitten te doen. Sommigen vinden het overigens wel lekker om dat te doen, stond er in de krant. Zij zijn echter de laatste autochtonen, die dat van vroeger gewend waren. Zij mogen daarom van mij in het openbaar blijven zitten op die emmers, we wonen uiteindelijk toch in een dorp, nietwaar? Wij worden zo vaak te kakke gezet, dus waarom de burgerij niet een keer. Ook rukt mijn Eenheid uit naar rotondes die verstopt dreigen te raken door overstekende koeien en gaan wij binnenkort De Houtkamp schoonvegen. We halen niet alleen het vuil weg, maar vegen met grof geweld alle lugubere figuren uit het park. Kort na ons aantreden hadden we er al eentje te pakken. Die was van plan een groot bouwwerk op te richten. In zijn hand had hij tekeningen, waarop grote torens stonden afgebeeld en een hek zo lang als de voormalige Berlijnse Muur. Juist op het moment dat er een heistelling werd neergezet, konden wij het onheil voorkomen. 


M’n collega heeft de tekeningen in beslag genomen om ze te bestuderen en ze doorgespeeld aan onze sectie Bouwen en Wonen. Ik ben trots op mijn Mobiele Eenheid, want in die korte tijd dat we bestaan, hebben we ook de directeur van Koop Tjuchem in hechtenis genomen. Dat is de man die momenteel de polder volstouwt met beton en stalen railsverbindingen. Hij bleek geen precario te hebben betaald, dus die houden we voorlopig ook in voorarrest. Ik krijg altijd de koude rillingen als mijn jongens en meisjes weer thuis komen, want als ze hun helmen afdoen en hun kogelvrije vesten laten zakken zijn het opeens ook gewone mensen. We kijken iedere avond gezamenlijk naar het NOS-journaal om te zien hoe Philip Freriks telkens opnieuw de kans krijgt het journaal voor te lezen. Jammer genoeg zijn we nog niet in het nieuws geweest, maar dat gaat zeker gebeuren. We zitten vol met plannen om de Leiderdorpse gemeenschap eens goed op te krikken. We zullen een voorbeeldgemeente zijn. Zo gaan we het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten negeren en nemen de controle over van het plaatselijke gas- en elektriciteitsnet. Iedere Leiderdorpse woning zal voor het luttele bedrag van 25 euro per jaar geregeld een APK keuring ondergaan. Minimaal eens per vijf jaar duiken we de huizen in. 


Onze mensen worden momenteel door de plaatselijke loodgieter opgeleid om gas- en elektrische installaties te kunnen keuren. We maken foto’s van de woningen, de kruipruimten en de installaties. Wij willen namelijk geen knallen en ploffen in dit dorp, alleen maar vuurwerk. En passant controleren we of er een huisdier aanwezig is, of een tuinhek, dat niet hoger dan 1 meter 80 mag zijn, illegale aanbouwsels, dakkapellen en de duivenhokken pakken we er ook bij. Tsjonge, het wordt een feest in Leiderdorp. Ik heb het u altijd gezegd, dat ik een voorstander ben van zo’n feestgemeente. Welnu, die verkiezingsbelofte maak ik waar.  Jawel lieve inwoners, in mijn hoofd woedt een oorlog die naar buiten is gericht. Mijn Mobiele Eenheid zal die oorlog voeren en winnen. Wij denken ook nog aan een verdere opsplitsing van grote woningen in deze gemeente, zodat de jeugd in riante appartementen kan wonen en de woningnood zal worden opgelost. We jagen, weliswaar geholpen met een kleine subsidie, die 50-plussers uit hun veel te grote rijkdommen en stoppen ze in 2-kamerwoningen. Die komen in de Boterhuispolder. Het gaat goed, want deze week heette ik nog een nieuwe inwoner welkom in het gemeentehuis. De dame kwam uit Somalië en riep tegen mij:”Wat een mooi land is dit, wat een vriendelijke gemeente. Zo arm en rijk tegelijk, want nergens op de wereld is er een Mobiele Eenheid die zo met ons meeleeft”.  


Eddie
copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024