Welcome to Eddie

always in extasedoor Eddie Baantjerij


interim wethouder, kandidaat burgemeester,

politiek bestuurder van formaat, mensenkenner

van formaat en voorstander van een feestgemeente

LIVE  RADIO  SUNLITE

Extra geld


Deze week, na mijn zoveelste sollicitatie voor burgemeester of wethouder van een grote stad, zat ik in de trein van Utrecht naar Leiderdorp. Ik had mijn walkman op en hoorde Boris Dietrich in verbaal gevecht met één van de Radio-1-journalisten. Onderwijs (wetenschap) en bestuurlijke vernieuwing zijn de speerpunten van deze splinterpartij waarmee deze partij wil scoren. Het zijn dan ook bijna altijd de enige onderwerpen in een discussie.


Vooral wordt door de partij in de "zij moeten dit" en "men moet dat" stijl gesproken. U kent dat wel, wij hebben de ideeën en een ander mag het uitvoeren. Kijken of het dan lukt. Binnen 10 minuten werd Boris zo in het nauw gedreven, dat hij nog maar één uitweg kon bedenken: "Extra geld", riep hij weer eens. "We trekken extra geld uit voor.....", sputterde de gekrulde ex-kinderrechter. "Typisch D'66", dacht ik nog, "Bijna veertig jaar in de politiek en nog niets vernieuwd".  De journalist trapte in het valletje en roerde een ander onderwerp aan. Extra geld? Het is de gevleugelde term van het laatste decennium. Extra geld bestaat immers niet. Het is één grote leugen. 


Dat kan ik als wethouder van een feestgemeente het beste weten. Als er extra geld is, heeft "men" teveel belasting geheven. Of, als er extra geld is, is de kiezer belazerd of, is de boekhouding niet op orde. Kortom, als er extra geld is kunnen wij voor Sinterklaas spelen. Vaak heb ik dit in de wandelgangen dan ook het zogenaamde “Sinterklaaspotje” genoemd. Kom ik er tijdens een raadsdebat niet uit, dan schreeuw ik opeens: "Extra Geld !". Men moet eens weten wat voor een feestelijk effect deze kreet teweeg brengt. Raadsleden gaan dan meestal spontaan applaudiseren of de feestmutsen worden ter plekke opgezet. 


Zo is uit deze Sinterklaaspot al het hele Centrumplan en de A4-periferie beloofd. Het is hét middel om je plannen er doorheen te drukken. De rekening komt toch later en liefst als je termijn erop zit. Ik heb Arie in het verleden herhaaldelijk getipt over deze pot, maar hij heeft nooit willen luisteren. Ik heb hem, naast de OZB-truc, zelfs geleerd hoe hij deze Sinterklaaspotten kan ontdekken. "Even 'Goegelen*', Arie", riep ik steevast als ik hem op de gang tegenkwam. Zorgelijk liep hij daar met bundels mappen onder zijn arm op weg naar de afdeling Sociale Zaken, dat nu een andere naam heeft gekregen. Werk, Inkomen & Zorg, met de nadruk op "Inkomen". Het was zelfs zo erg gesteld, dat ik nog voor hem heb “gegoegeld”. Warempel, al zijn noden hadden opgelost kunnen worden. Tijdens het gegoegel wees ik hem aan wat er gebeurde als ik de kreet "Extra Geld" intypte. Het ongelooflijke gebeurde. Arie was zo enthousiast dat hij zelfs een hypotheek bij de Postbank wilde afsluiten om het project op de Touwbaan te financieren. “Nee”, zei ik tegen Arie, “dat is voor onze dorpsbewoners. Wij hebben betere fondsen dan die arme stakkers, Arie”. Hij snuffelde verder en wilde uit het fonds voor de armoedebestrijding geld opvragen. Opnieuw moest ik hem corrigeren en hij goegelde verder. Daarna riep hij vanachter zijn desktop: "Ja, ik heb wat". Google gaf aan: 


"Minister De Graaf (BVK) heeft besloten om de 30 grote steden die vallen onder het Grotestedenbeleid (GSB) voor 2004 een eenmalige financiële bijdrage te geven voor verbetering van de veiligheid en leefomgeving in wijken door burgerparticipatie. Het gaat om een bedrag van in totaal 13,6 miljoen euro." 


“Arie, wij zijn geen grote stad, lees toch eens goed, want zo kom je er niet uit”. Arie gooide de muis in de hoek en liep kwaad weg. "Dat extra geld moeten mijn ambtenaren maar zien te vinden!", riep hij mij na op de gang. “Dat moet je nodig doen”, mompelde ik. Ik raapte de muis op, keek op het beeldscherm en klikte een bladzijde verder. 


Extra geld voor schoolgebouwen


Bij de bespreking over de voorjaarsnota spant het kabinet zich in om gemeenten 100 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor schoolgebouwen. De VNG heeft aangegeven dat het voor de hand ligt dat gemeenten prioriteit blijven geven aan onderwijs. Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten 150 à 170 miljoen gulden extra uit het gemeentefonds kunnen investeren voor een kwaliteitsslag van de gebouwen. In totaal is er dan 250 miljoen tot 270 miljoen gulden extra per jaar beschikbaar. Van elke extra gulden die het kabinet investeert in het onderwijs gaat er automatisch twintig cent naar de gemeenten (accresregeling). De gemeenten krijgen via het gemeentefonds extra geld omdat het kabinet in het onderwijs investeert. Met dat extra geld dat gemeenten via het accres krijgen, kunnen gemeenten gewenste aanpassingen aan schoolgebouwen realiseren. Het kabinet vindt dat aanpassingen in schoolgebouwen gewenst zijn om onderwijskundige vernieuwingen (bijvoorbeeld ict, onderwijs op maat) beter tot hun recht te laten komen. Met het extra geld krijgen gemeenten meer ruimte om dat te realiseren. 


De cursussen "Extra geld" en "Creatief Boekhouden" moeten een verplicht onderdeel worden in de opleiding tot wethouder, schreef ik die dag in mijn memoires. Jammer dat Arie die dag niet wilde luisteren. Wat had het toch leuk voor Arie geweest als hij in de raad, getooid met feestmuts, ooit ook eens had kunnen schreeuwen: “Ik heb extra geld !”.


Eddie

copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024