Welcome to Eddie

always in extase



door Eddie Baantjerij


interim wethouder, kandidaat burgemeester,

politiek bestuurder van formaat, mensenkenner

van formaat en voorstander van een feestgemeente

LIVE  RADIO  SUNLITE

Aftrekken en doorpompen


Hoera, ik stond weer in de krant! “In de nog te bouwen Leiderdorpse woonwijk aan de A4, het Mauritskwartier, komt geen sociale woningbouw”, had ik gezegd. Ik heb gekozen voor sociale woningbouw aan de Hoogmadeseweg in de omgeving van zwembad De Does. Tja, woningbouw? Appartementen. Het was aftrekken of doorpompen en gelukkig hebben alle commissieleden mij gevolgd in mijn opvattingen. 


"De dertig appartementen die aan de Hoogmadeseweg worden gebouwd komen helemaal ten goede aan de sociale sector". Ook dat heb ik beloofd. Ja, helemaal. Sociale appartementen die we er weer bij op kunnen tellen. Daarna ging ik aftrekken om het wisselgeld voor het nog te bouwen Mauritskwartier te verzilveren. Projectontwikkelaar Van Bohemen (waar ken ik die ook alweer van?) stond zenuwachtig achter me te schuifelen. Ik gaf hem een por en merkte op:  "Inderdaad, het wordt een wijk voor een selecte groep mensen uit de Leidse regio. Aan duurdere huizen en duurdere appartementen is in deze omgeving een enorme behoefte". 


Ik kopte alleen maar de bal van GroenLinks in en hij was mooier dan die van Van Nistelrooy tijdens het EK. Ik draag bij aan de ingezette toename van het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland en daar ben ik trots op. Leiderdorp is groen genoeg, basta! Toch is het aantal nog steeds veel te laag. Ik ben niet de enige die dat roept. In 2003 kwam de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM letterlijk met de volgende tekst en cijfers.

 "Het aantal nieuwbouw koopwoningen dat in 2003 op de markt is aangeboden bedraagt 41.700, een toename van 3400 woningen ten opzichte van 2002. In het vierde kwartaal van 2003 is het aantal nieuw aangeboden koopwoningen uitgekomen op 11.750."


Dat is een flinke toename (2900) ten opzichte van het kwartaal daarvoor en ook 1700 woningen meer dan in dezelfde periode van 2002. De gemiddelde prijs van de in het vierde kwartaal verkochte woningen was 260.100 euro. Een riante stijging van 8.1 % ten opzichte van het vierde kwartaal in 2003. Dus: stijgende prijzen in een uithollende markt en voor mijn collega die over de financiën gaat een mooie opsteker. Niet zeuren over sociale woningbouw. Elk appartementje is toch meegenomen. Dat de druk op de bestaande sociale woningbouw toe zal nemen, zal me een worst zijn. 


Er komen al genoeg Leidenaren naar ons dorpje. Gewoon blijven doorpompen. Laten ze in Valkenburg (Z-H) maar sociale woningbouw plegen. Ruimte zat daar, straks!  De NVM publiceert geen cijfers van de tijdsduur dat een bordje “Verkocht” een nieuwbouwwoning siert. Tegenwoordig zijn veel woningen bij aanvang van de bouwfase nog steeds niet verkocht en worden aannemers uiterst voorzichtig. In Leiderdorp niet. Ik kan het goed vinden met de jongens van de AWL. Jawel, een stichting. Zo arm als een kerkrat. Zwijg over de geheime reserves die ze oppotten en ook over de stukken peperdure grond die ze zomaar jaren braak heeft liggen, zoals aan de Kalkhaven.


Ik heb al mijn lieve commissieleden weer laten juichen, net zoals ik Arie had laten juichen met mijn “OZB- en Extra Geld-trucs”. Niemand vroeg zich af onder welk gesternte ik ben geboren, laat staan dat kranten nog de partijnaam tussen haakjes achter politici vermelden. Ik heb weer ontzettend genoten tijdens de presentatie. Vooral dat "blauw en groen" in de nieuwbouwwijk Mauritskwartier verlamden de hormonen van de commissieleden, die verondersteld worden een kritische kijk op de wereld te hebben. Tijdens die aftrekprocedure heb ik het meest genoten. O, oh, wat is dat lekker. Het is jammer dat Arie weg is. Ik had kunnen zeggen: Geen OZB of Extra Geld, maar “Aftrekken Met Sociaal Gevoel” is het lekkerst en een nieuw item voor je dagboek..


Ondertussen weet ik, dat het aantal te koop staande, nog op te leveren nieuwbouwwoningen snel toeneemt. Ik hoor steeds meer geluiden dat een aannemer pas begint met bouwen, als minimaal tweederde van de woningen is verkocht. Dit levert problemen op, waardoor het aantal nieuwbouwwoningen wel eens een dalende trend kan laten zien. Toch zal ik doorpompen. Als de hypotheekrente-aftrek ineens volledig wordt afgeschaft of de rente sterk stijgt en er eventueel daardoor een daling van 40% van de huizenprijzen optreedt, ontkomen ook de nieuwbouwwoningen hier niet aan. Bij stabiliserende prijzen raken namelijk bestaande huizen en vooral huurwoningen meer in trek. De vraag blijft hoe goedkopere nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden. Met name voor de sociale onderklasse. Goedkoper bouwen dan maar? Nee, het enige wat in prijs kan dalen zijn de grondprijzen. Nou in Leiderdorp kan je dat de komende tijd wel vergeten. Uit diverse rapporten is gebleken dat deze landelijk enorm zijn gestegen en een groot probleem zijn voor de toekomst. De schaarste, zeker in Leiderdorp, (hoewel?:Boterhuispolder) kan hierdoor niet worden opgeheven, maar huizen “moeten wel betaalbaar blijven voor de mensen in Nederland” roept iedereen. Al in 2002 trok de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  al aan de bel en schreef in een brandbrief aan toenmalige minister Henk Kamp van Vrom:"Projectontwikkelaars en bouwbedrijven trekken steeds meer nieuwbouwprojecten terug. Dat is het gevolg van de hoge grondprijzen die gemeenten vragen en de fors gestegen bouwkosten door een aangescherpt overheidsbeleid. Het wordt onder deze omstandigheden steeds lastiger om verantwoord nieuwe projecten in de markt te zetten.” 


Gelijktijdig stagneert het proces van doorstroming en raken daardoor ook starters op de woningmarkt gedupeerd. De NVB vreest dat de bouwproductie van woningen, die sinds 1999 toch al in het slop zit tengevolge van overmatige bureaucratie, de komende jaren verder afneemt tot hooguit 50.000 nieuwe huur- en koopwoningen. Nog niet lang geleden ging het ministerie nog uit van een gewenst aantal van 100.000 woningen per jaar. Hoort u het Remkes ook nog roepen bij Wik aan de Hoofdstraat? Hij had een partijgenoot van me kunnen zijn. Sinds 1997 zijn de totale kosten die met de bouw en realisatie van een nieuw, modaal koophuis zijn gemoeid met 100.000 euro gestegen, waarvan liefst 60% voor rekening kwam van de gestegen grondprijzen." De Vereniging Eigen Huis (VEH) schudde ook in 2002 iedereen wakker: "Gemeenten incasseren buitensporige winsten en voeren mistig beleid. De kavelprijzen voor dure koopwoningen hebben de afgelopen tien jaar een onrustbarende ontwikkeling doorgemaakt. De kavelprijzen voor dure eengezinswoningen hebben absoluut gezien de grootste stijging gekend van bijna 30.000 euro (exclusief btw) in 1990 tot 55.000 euro in 2000. In de jaren 1995 tot 2001 is sprake van excessieve stijgingen van de kavelprijzen van dure woningen. In meer recente jaren is er zelfs een ware prijsexplosie. De gemiddelde kavelprijs is doorgeschoten naar 68.000 euro in 2002. Huizenkopers moeten steeds meer betalen voor hun woning en grond, zonder dat zij daar iets wezenlijks voor terugkrijgen. Dat bedoel ik nu met aftrekken en doorpompen tegelijk.


De grondprijzen zijn het sterkst gestegen in de Randstad. Dus we zitten hier goed in Leiderdorp. Het Mauritskwartier, de woonwijk Plantage, de bedrijventerreinen Vierzicht en Bospoort. moeten straks een deel van de 18 miljoen euro in onze kassa brengen voor de verdiepte aanleg van de verbrede rijksweg A4. Dus tel uit je winst. Laat de boel maar ontploffen, want dan vangen we meer dan 18 miljoen en kan ik weer eens aan de Houtkamp denken. Al deze rapporten en becijferingen heb ik natuurlijk niet aan mijn enthousiaste commissieleden verteld. Ik wacht op de feestelijkheden als de bouw wordt gestart. Dan heb ik weer een verkiezingsbelofte ingelost als wethouder van deze feestgemeente. Waar ik wel het meest naar uitkijk is de toewijzing van de nieuwe straatnamen in de te bouwen wijkjes. Ik hoop zo vurig…. dat er weer een feestje in aantocht is.


Eddie

copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024