Russian poems specially made for my pictures by

Margarita Kuchukova 


Russian

Dutch

4

5

6

3/6

Больно видеть, как сон стреножен.

Скачут всадники между нами.

Что мы поняли в Слове Божьем?

Ничего не скажу словами.


Ходим нищими без доспехов.

Тень пасём от людского сора.

Может выдумал ради смеха

Кто неведомо, Божье Слово.


И покорно пригнули шеи

Мы, свободные, словно волки,

Взяли, взяли из рук злодея

Вместо хлеба сухие корки.


Путь мытарства меся уныло,

С безысходной тоской во взоре,

Топчем Слово, что есть и было.

Беззащитное в смрадном оре.


Маргарита Кучукова


Het doet pijn om te zien hoe de slaap wordt gewurgd.

Ruiters galopperen tussen ons in.

Wat hebben we begrepen in het Woord van God?

Ik zal niets met woorden zeggen.


We gaan als bedelaars zonder harnas.

We voeden de schaduw van menselijk afval.

Misschien uitgevonden om te lachen.

Wie weet, Gods Woord.


En gehoorzaam bogen wij onze nekken

Wij, vrij, als wolven,

Heb het genomen, nam het uit handen van de schurk

In plaats van brood, droge korsten.


Het pad van beproeving is een saaie maand,

Met een hopeloos verlangen in

mijn blik , 

Vertrappel het Woord dat is en was.

Weerloos in een stinkende noot.


Margarita Kuchukova

LIVE  RADIO  SUNLITE

copyright Ton de Vrind Photography © 1995-2024