Geesten

Geesten zijn overledenen, mensen die zijn heengegaan, ook wel entiteiten of spoken genoemd.


Iemand die is overleden kan zijn of haar aanwezigheid aan ons laat blijken.


Laten we eerst eens kijken naar een aantal omschrijvingen:


Volgens sommige occultisten heeft ieder mens een of meerdere geestelijke begeleiders. Deze begeleiders zouden de 'geesten' van personen zijn waarmee men in een vorig leven nauw contact heeft gehad. Geleidegeesten worden ook wel gidsen genoemd. Als de naam van de hoofdgids bekend is, kan deze aangeroepen worden en als raadgever optreden tijdens crisissituaties. (paravisie encyclopedie over geleidegeesten)


Volgens Leo de Ruiter is een entiteit een geest van een overledene die zich op velerlei manieren kenbaar kan maken. Meestal dient een entiteit zich via een spiritistisch medium aan. Een entiteit kan een glas sturen bij het zogenaamde glaasje draaien, automatisch schrijven of tekenen, via de mond van het medium spreken of als zogenaamde klopgeest zijn/haar aanwezigheid laten blijken.


In Nederland bestaat al ruim 100 jaar de spiritistische vereniging Harmonia. Een deel uit hun beginselverklaring luidt als volgt:


Onze overtuiging van de juistheid van het spiritisme is gebaseerd op feiten, die zich in de vorm van paranormale verschijnselen aan ons voordoen. Door die ervaringen weten we dat de persoonlijkheid van de mens, na de stoffelijke dood, bewust en principieel op dat moment onveranderd voortleeft en evolueert. Sterven op aarde betekent verder gaan aan gene zijde.


Via een paranormaal begaafd persoon (medium) kunnen wij contact verkrijgen met de geesten van overledenen. Maar zij aan gene zijde nemen het initiatief tot het leggen van contact en bepalen hoe dat tot stand komt. Wij roepen derhalve geen geesten op.