Mediteren

Mediteren kan in een groep maar ook als persoon. Uiteraard is het een puur persoonlijke aangelegenheid. Mediteren kan men beschouwen als ware het bidden, zoals men dat in religieuze kringen kent. Nu hoeft mediteren niet per se als bidden tot een God of hogere macht worden gerangschikt. Mediteren is een uitdrukkelijke wijze van spirituele diepgang. Het zich geheel afsluiten van de buitenwereld om daarna in het binnenste van je persoon, de ziel, te kunnen treden is de optimale manier van mediteren. Het is vanzelfsprekend dat de omgeving waarin men mediteert behaaglijk moet zijn, althans als men met mediteren wil beginnen. Geoefende personen zullen beamen, dat zij bijna overal kunnen mediteren. Het is een kwestie van "afsluiten", zoals men dit noemt. Een eerste stap is om een omgeving te zoeken die rustig is, zodat men zich kan ontspannen. Je moet je lekker voelen en rustgevende muziek kan bijvoorbeeld uitstekend werken om een aangename sfeer te creëren.


Het is heel persoonlijk, in principe kan je in een lekker warm bad gaan liggen en ook mediteren. Mediteren is zich ontspannen voelen, maar het betekent niet in diepe slaap vallen. Het kan wel een sluimertoestand zijn. Een toestand waarin men beelden kan creëren, een droom entameren, proberen dingen te ruiken uit je verleden, of je gedachten leeg te maken en deze te vullen met specifieke gedachten. Mediteren wordt ook vaak uit ideëele gronden gedaan, bijvoorbeeld tot algemeen heil van de mensheid of het wensen van wereldvrede. Uiteraard kan men ook voor het eigen heil mediteren en daarbij kracht vragen aan hogere machten of een God. Voor genezing van ziekten voor jezelf of naasten. Veel mensen hebben vooral moeite om in een ontspannen toestand te komen. Het ontbreekt hen aan fantasie om bepaalde beelden op te roepen of men wordt constant afgeleid door andere gedachten. Het is een kwestie van overgave en soms moet je trucjes gebruiken om in een soort trance te komen. Wij raden beslist het gebruik van hulpmiddelen af, zoals verdovende middelen en dergelijke. Dit is uit den boze. Men moet het zelf doen, anders heeft het geen zin om te mediteren. Veel verenigingen op paranormaal gebied geven ook cursussen in meditatie. Ook Yoga kan een methode zijn. Als het niet direct lukt, is het raadzaam om toch enige tijd vol te houden.


Mediteren betekent niet altijd dat u zich in fantasiewerelden hoeft te begeven. Belangrijkste is dat u zich voor een bepaalde periode, en dat kan ook kort zijn, even helemaal van alles en iedereen heeft los kunnen maken.


Vooral in de Trancedente Meditatie ligt hier de nadruk. Daar hanteert men volgens bepaalde schema's de meditatietechnieken langzaam op te bouwen. De Indiase leermeester Maharishi Mahesh Yogi is de grondlegger van deze techniek. Hij propageerde ook zijn theorieën in de jaren zeventig in Nederland en heb daar enkele sessies gevolgd. Een vriend van mij had immense hoofdpijnen vanwege zijn drukke zakelijke beslommeringen en had grote moeite met het zich ontspannen. Vrij sceptisch bezochten we de sessies.


Zelf heb ik de transcedente meditaties nooit toegepast, maar na 3 maanden was mijn vriend van zijn hoofdpijnen verlost. Zelfs op het toilet mediteerde hij! Geadviseerd werd om twee keer 20 minuten per dag te mediteren. Hij had uiteindelijk genoeg aan twee keer 10 minuten per dag. Inmiddels is hij ermee gestopt en heel soms als de hoofdpijn dreigt te komen, past hij deze techniek weer met succes toe. Ook met TM (Transcedente Meditatie) tracht men een situatie van complete ontspannenheid te bereiken, alsof het lichaam in diepe rust verkeert. Men blijft wakker, maar geluiden zijn nauwelijks hoorbaar door de intense ontspanning. Het vergt enige educatie van TM deskundigen.


Aantoonbaar is het resultaat van een betere gezondheid, doordat ook stress-gevoelige personen een betere energiebalans kunnen opbouwen. Het lichaam heeft rust nodig. Afbraak van vitaminen en reserves door stress is immers een bekend verschijnsel dat door TM in principe kan worden hersteld.